Persondatapolitik for TrikkerDesign.dk

Ved at benytte denne hjemmeside TrikkerDesign.dk accepterer du, at TrikkerDesign IVS behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne Persondatapolitik. Relevant personale i TrikkerDesign har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på TrikkerDesign.dk er TrikkerDesign IVS, cvr nr. 38785826, Skakvejen 36, 9240 Nibe. Hvis du ikke kan acceptere Persondatapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside. 


Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.


Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Såfremt du ønsker at handle med os har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre købet og/eller levere nyheder og andre tjenester til dig. TrikkerDesign indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du:

 - gennemfører køb af vores varer på TrikkerDesign.dk

 - tilmelder dig TrikkerDesigns e-mail nyheder

 - sender en forespørgsel, klager eller giver os feedback;

 - eller i øvrigt bruger TrikkerDesign.dk, giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.

I forbindelse med køb af TrikkerDesigns produkter via TrikkerDesign.dk indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige (e-mailadresse, navn, telefonnummer, adresse, og evt. kommentarer, som du knytter til din ordre). Vi har brug for disse oplysninger for at kunne levere det produkt, som du efterspørger, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb, f.eks. ved reklamationer eller mistanke om svindel.

Tilmelder du dig e-mail nyheder fra TrikkerDesign indsamler vi dit navn og din e-mailadresse for at kunne sende dig vores nyheder.

Når du bruger TrikkerDesign.dk, indsamler vi oplysninger om, hvor på siden du færdes, og hvad du klikker på. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan analysere, hvordan brugerne anvender TrikkerDesign.dk og hele tiden forbedre sidens funktionalitet. Vi fører statistik over, hvordan brugerne anvender TrikkerDesign.dk, og statistikken anvendes i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Til dette formål anvendes 3. part services, eksempelvis Google Analytics.

TrikkerDesign indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.


Hvordan vi gør brug af cookies

En cookie er en lille fil, der spørger om lov til at blive opbevaret på din computers harddisk. Når du har accepteret dette, vil denne cookie hjælpe os med at analysere webtrafikken eller gøre os opmærksom på, når du besøger en specifik underside.
Cookies tillader webapplikationer at kommunikere med dig personligt, og gør det muligt at skræddersy forskellige funktionaliteter til dine behov, ved at huske information omkring dine præferencer.

Vi bruger cookies i forbindelse med trafikregistrering, til at identificere hvilke sider, der bliver brugt. Dette hjælper os med at forbedre websiden i forhold til at skræddersy oplevelsen efter kundens behov. Vi bruger kun denne information med henblik på statistiske analyser, hvorefter dataene fjernes fra systemet.

Generelt hjælper cookies os med at tilbyde dig en bedre webside, ved at monitorere hvilke sider du finder brugbare, og hvilke du ikke finder brugbare. Cookies giver os ikke adgang til din computer, eller andre personlige oplysninger, end dem du vælger at dele med os. Du kan vælge at acceptere eller afslå cookies. De fleste browsere accepterer cookies som udgangspunkt, men du kan som regel indstille din browser at udelade cookies, hvis du ønsker. Dette kan dog afholde dig fra at få fuld udbytte af websiden.


Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på TrikkerDesign.dk videregives til følgende:

Til udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer, som du har bestilt, og kunne holde dig orienteret om status på din ordre og i henhold til gældende lov, f.eks. til misbrugsregistre, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for TrikkerDesign så som misbrug af betalingskort.

TrikkerDesign anvender som tidligere nævnt 3. part services til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse adfærdsdata til eksempelvis Google Analytics. Disse kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. 

Nogle af disse databehandlere f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. DE fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-US Privacy Shield. jfr. EU Persondataforordingens art. 45. I det omfang vi andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagtagelse af gyldige overførselsgarantier.

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her

Kopi af Facebook Inc's certificering kan findes her


Hvor og hvor længe lagres dine personoplysninger?

De personoplysninger, som TrikkerDesign selv indsamler, kan lagres på servere i og udenfor Danmark og administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på TrikkerDesigns vegne i henhold til denne Persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Personoplysninger relateret til køb slettes 2 år efter købet er gennemført, når der ikke længere kan reklameres over varen i henhold til købeloven, med mindre du forinden anmoder os om at slette dem. Oplysninger relateret til køb kan dog tidligst kræves slettet 16 måneder efter købet af hensyn til sager vedr. svindel, blandt andet sager om misbrug af betalingskort.

Kontaktoplysninger som anvendes til at fremsende e-mail nyheder opbevares så længe, aftalen om fremsendelse af nyheder består og slettes umiddelbart herefter.

Adfærdsdata, som indsamles via 3. part services og videregives til eksempelvis Google Analytics kan være lagret udenfor Danmark.


Dine Rettigheder


Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@trikkerdesign.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registrert om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx. hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsaat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.


Retten til at begrænse behnadlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behnadlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.


Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser i forhold til brugen af Cookies og udsendelse af nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker , at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punktet nedenfor (Sletning af persondata)


Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder fremsendelse af nyhedsbreve.


Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage, over vores behandling af dine personoplysnigner, til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.


Sletning af Persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af TrikkerDesign.dk ved hjælp af cookies slettes efter reglerne i TrikkerDesigns Cookiepolitik.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på TrikkerDesign.dk, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb , når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan du gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, sletttes, nåt dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.


Spørgsmål

Spørgsmål og kommentarer til denne Persondatapolitik kan rettes til kundeservice@trikkerdesign.dk

Top